Holter pritiska sa rikorderom visokog kvaliteta, modeli CB-1806-B i CB-1807-B. Varijanta softvera ARCS. Sistem baziran na Windows tehnologiji. Oscilometrijski metod. Automatsko i ručno merenje. Više vrsta raznih protokola merenja. Korisnik može i sam da menja protokole i programira način merenja pritiska. Klinički verifikovan.