• Pacijent monitori sa displejem od 8" ili 10,1". Displej na dodir (touch screen). 4-kanalni, 6-kanalni, za praćenje sledećih parametara: EKG, puls, respiracija, saturacija, temperatura, neinvazivni pritisak, opciono 2 temperature, 2 IP, EtCO2. Ugrađen štampač. Rad na struju i baterije. Mogućnost povezivanja na centralni monitoring BM Central (bežični - wireless sistem).
  • Pulsni oksimetar, model OXY9, za praćenje saturacije kiseonika i pulsa pacijenta.
Go to Top