Spirometar za merenje kapaciteta pluća i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve u mirovanju i pri opterećenju. Automatska kontrola ispravnosti testa. Patentirana pneumotahografska glava. Motivacioni program za decu. Metode merenja usaglašene sa ERS/ATS (evropskim i američkim preporukama). Različiti modeli.