Tredmil (staza) za stres test, povezan sa računarom, laptopom ili EKG uređajem, programiran za automatski ili ručni način rada sa kontrolom preko RS232 ili USB interfejsa sa EKG uređajem. Takođe, koristi se u fizikalnoj rehabilitaciji i terapiji (u medicinske i terapeutske svrhe). Različiti modeli.