3/6/12 kanalni EKG aparati, sa i bez displeja. Displej na dodir (touch screen). Automatski i ručni način rada. Rad na struju i baterije. Analiza i interpretacija. Opciono softver za računar. Opciono spirometrija. Format papira A4.