Pulsni oksimetar, model OXY9, za praćenje saturacije kiseonika i pulsa pacijenta.