12-kanalni sistem za praćenje i analizu EKG-a pod opterećenjem,  sa biciklom ili trakom. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. Ugrađeni različiti protokoli. Korisnik može i sam da programira protokole. EKG pojačavač sa USB ili Bluetooth interfejsom.