• 3/6/12 kanalni EKG aparati, sa i bez displeja. Displej na dodir (touch screen). Automatski i ručni način rada. Rad na struju i baterije. Analiza i interpretacija. Opciono softver za računar. Opciono spirometrija. Format papira A4.
  • Kardiotokograf model FC700 za praćenje srčanih tonova fetusa i kontrakcija trudnice. Praćenje pokreta ploda. Model FC1400 za blizanačku trudnoću. Mogućnost povezivanja na centralni monitoring FC Central II (bežični - wireless sistem).
  • Pacijent monitori sa displejem od 8" ili 10,1". Displej na dodir (touch screen). 4-kanalni, 6-kanalni, za praćenje sledećih parametara: EKG, puls, respiracija, saturacija, temperatura, neinvazivni pritisak, opciono 2 temperature, 2 IP, EtCO2. Ugrađen štampač. Rad na struju i baterije. Mogućnost povezivanja na centralni monitoring BM Central (bežični - wireless sistem).
  • Pulsni oksimetar, model OXY9, za praćenje saturacije kiseonika i pulsa pacijenta.
Go to Top