• Holter pritiska sa rikorderom visokog kvaliteta. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. Oscilometrijski metod. Automatsko i ručno merenje. Više vrsta raznih protokola merenja. Korisnik može i sam da menja protokole i programira način merenja pritiska. Klinički verifikovan.
  • 12-kanalni sistem za praćenje i analizu EKG-a u mirovanju, model Flashlight. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. EKG pojačavač sa USB ili Bluetooth interfejsom, po želji korisnika.
  • 12-kanalni sistem za praćenje i analizu EKG-a pod opterećenjem, model Flashlight Ergo, sa biciklom ili trakom. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. Ugrađeni različiti protokoli. Korisnik može i sam da programira protokole. EKG pojačavač sa USB ili Bluetooth interfejsom.
  • EKG holter rikorder visokog kvaliteta, sa bežičnim blutut (bluetooth) interfejsom, model Telesmart. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows tehnologiji. Dvo- i trokanalni zapis, po želji. Grafički displej, mogućnost programiranja na terenu, mogućnost programiranja na glas. Snimanje do 7 dana sa jednom baterijom. Klinički verifikovan.

Go to Top