12-kanalni sistem za praćenje i analizu EKG-a u mirovanju, model Flashlight. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. EKG pojačavač sa USB ili Bluetooth interfejsom, po želji korisnika.