• 12-kanalni sistem za praćenje i analizu EKG-a u mirovanju, model Flashlight. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. EKG pojačavač sa USB ili Bluetooth interfejsom, po želji korisnika.
  • 12-kanalni sistem za praćenje i analizu EKG-a pod opterećenjem, model Flashlight Ergo, sa biciklom ili trakom. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. Ugrađeni različiti protokoli. Korisnik može i sam da programira protokole. EKG pojačavač sa USB ili Bluetooth interfejsom.
Go to Top