• 12-kanalni sistem za praćenje i analizu EKG-a u mirovanju. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. EKG pojačavač sa USB ili Bluetooth interfejsom, po želji korisnika.
  • 12-kanalni sistem za praćenje i analizu EKG-a pod opterećenjem,  sa biciklom ili trakom. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. Ugrađeni različiti protokoli. Korisnik može i sam da programira protokole. EKG pojačavač sa USB ili Bluetooth interfejsom.

Title

Go to Top