Medicinska oprema

 • Ergobicikl (ergometar) za stres test, povezan sa računarom, laptopom ili EKG uređajem, programiran za automatski ili ručni način rada sa kontrolom preko RS 232 ili USB interfejsa sa EKG uređajem. Takođe, koristi se u fizikalnoj rehabilitaciji i terapiji (u medicinske i terapeutske svrhe). Različiti modeli.
 • 3/6/12 kanalni EKG aparati, sa i bez displeja. Displej na dodir (touch screen). Automatski i ručni način rada. Rad na struju i baterije. Analiza i interpretacija. Opciono softver za računar. Opciono spirometrija. Format papira A4.
 • 3/6/12 kanalni EKG aparati, sa displejom 4", 5,7" ili 7". Portabilni (0,7 kg, 1,3 kg ili 1,8 kg). Automatski i ručni način rada. Rad na struju i baterije. Opciono: analiza i interpretacija, WI-FI, BT, LAN, 3xUSB, softver za računar. Format papira 80 mm ili 112 mm.
 • Medicinski kablovi za aparate svih svetskih renomiranih proizvođača medicinske opreme: 10-žilni pacijent kablovi za EKG aparate, EKG pacijent kablovi za monitore, defibrilatore, za EKG holtere, manžetne za pritisak, produžna creva, temperaturne sonde, SpO2 senzori, SpO2 naprstak za praćenje saturacije i pulsa,...
 • Holter pritiska sa rikorderom visokog kvaliteta. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. Oscilometrijski metod. Automatsko i ručno merenje. Više vrsta raznih protokola merenja. Korisnik može i sam da menja protokole i programira način merenja pritiska. Klinički verifikovan.
 • Kardiotokograf model FC700 za praćenje srčanih tonova fetusa i kontrakcija trudnice. Praćenje pokreta ploda. Model FC1400 za blizanačku trudnoću. Mogućnost povezivanja na centralni monitoring FC Central II (bežični - wireless sistem).
 • Laboratorijsko staklo: laboratorijske čaše, erlenmajeri, razne boce, normalni sudovi, birete, pipete, menzure, laboratorijski pribor, porcelanski sudovi,...
 • Pacijent monitori sa displejem od 8" ili 10,1". Displej na dodir (touch screen). 4-kanalni, 6-kanalni, za praćenje sledećih parametara: EKG, puls, respiracija, saturacija, temperatura, neinvazivni pritisak, opciono 2 temperature, 2 IP, EtCO2. Ugrađen štampač. Rad na struju i baterije. Mogućnost povezivanja na centralni monitoring BM Central (bežični - wireless sistem).
 • Pulsni oksimetar, model OXY9, za praćenje saturacije kiseonika i pulsa pacijenta.
 • 12-kanalni sistem za praćenje i analizu EKG-a u mirovanju, model Flashlight. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. EKG pojačavač sa USB ili Bluetooth interfejsom, po želji korisnika.
 • Spirometar za merenje kapaciteta pluća i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve u mirovanju i pri opterećenju. Automatska kontrola ispravnosti testa. Patentirana pneumotahografska glava. Motivacioni program za decu. Metode merenja usaglašene sa ERS/ATS (evropskim i američkim preporukama). Različiti modeli.
 • 12-kanalni sistem za praćenje i analizu EKG-a pod opterećenjem, model Flashlight Ergo, sa biciklom ili trakom. Varijanta softvera Padsy. Sistem baziran na Windows i Apple platformi. Ugrađeni različiti protokoli. Korisnik može i sam da programira protokole. EKG pojačavač sa USB ili Bluetooth interfejsom.
Go to Top